Co je naším posláním

Naše společnost se zabývá dodávkami, montážemi a servisem klimatizačních a chladících zařízení s čímž má dlouholeté zkušenosti. Oblast naší působnosti je hlavně v jihomoravském kraji, není však výjimkou práce kdekoliv po České Republice a v příhraničních oblastech okolních států.

Dle poptávky klienta provedeme prohlídku bytu, rodinného domu, budovy nebo celého komplexu budov a na jejím základě je zdarma vypracována cenová nabídka, která obsahuje různé varianty a doporučení.

Klimatizační a chladící systémy navrhujeme dle dispozic a požadavků klienta – od malých splitových jednotek, přes multisplitové jednotky až po rozsáhlé VRV klimatizační systémy, nebo chladící stroje. Klient se pak rozhoduje, která z možností je pro něj nejvýhodnější, jak z hlediska finančního, tak z hlediska výběru výrobce a typu klimatizačního zařízení a s tím spojené montáže.

Dodávky a montáže klimatizačních jednotek provádíme komplexně, tzv. na klíč.

Naše firma je dostatečně zajištěna montážními a servisními vozy s potřebným technickým vybavením k uvedené činnosti.

Dodáváme a instalujeme pouze značkové klimatizační a chladící zařízení včetně tepelných čerpadel vzduch/voda od světových výrobců jako jsou – Carrier, LG, Toshiba, FUJITSU, DAIKIN, apod.

Další naší činností jsou servisní prohlídky a případné opravy již nainstalovaných klimatizačních zařízení, které jsou nutné alespoň jedenkrát ročně, pro zajištění bezproblémového chodu. Zajišťujeme také zákonem nařízené kontroly těsnosti na únik chladiva.

Naši technici prošli certifikačními zkouškami a vlastní certifikát na provádění kontrol těsnosti – revizí úniků chladiva.

Dále provádíme kontroly a plnění autoklimatizací vč. tlakových zkoušek, zjišťování místa netěsnosti a drobných oprav chladících okruhů.

V poslední době je velký zájem o instalace chladících zařízení do soukromých vinoték.

Po domluvě se zákazníkem, jsme schopni zajistit i vzduchotechnická zařízení – od projektové dokumentace až po samotnou realizaci.

Zanechte nám zprávu

Jestli-že máte jakékoliv otázky neváhejte nás kontaktovat